Hoppa till innehåll

Vi behöver bli fler Övningsledare : Anmäl intresse till Tävlingsgruppen

Vi har MÅNGA träningstider under hösten och för att kunna utnyttja alla dessa behöver vi bli fler övningsledare (ÖL).

Om ÖL saknas så måste träningen ställas in, ibland med mycket kort varsel.

Vi utbildar ÖL själva genom att nya får gå jämte någon som har erfarenhet. Det finns också skriftliga instruktioner.

Övningsledarjobbet är inte svårt, det handlar huvudsakligen om att,

  • Hämta/lämna en väska med radioapparater på Skjutsäk, Livgardet.
  • Bekräfta att skyltar/bommar fälls. Det görs hos hos Vakten, Livgardet.
  • Åka runt och fälla skyltar/bommar för att spärra aktuellt område för allmänheten.
  • Se till att förare som ska träna skriver in sig när man kommer och skriver ut sig när man är färdig.
  • Ropa på radio, till Skjutsäk eller Vakten, om start/slut på dagens träning.

Grundregeln är att det ska vara två ÖL på träningar, en Ansvarig och en Biträdande. Det gör att man kan räkna med att kunna köra även om man är ÖL.

Anmäl intresse till tavlingsgruppen@fmckstockholm.se