Hoppa till innehåll

Verksamhet

FMCK Stockholm är organiserat i flera verksamhetsgrupper.

Motorcykelordonnans
 –  Frivilliggruppen ansvarar för att rekrytera och utbilda motorcykelordonnanser samt trafiksoldat-MC.

Civilordonnans
 –  Mer info kommer. Se FMCK Riks under tiden , tryck här

Enduro
  –  Tävlingsgruppen ansvarar för träning och tävling i Enduro.

Ungdom
 –  Mer information för ungdomar finns hos FMCK Riks: Grön ungdom och Civil ungdom

Klubblokal
  –  Förvaltningsgruppen ansvarar för vår föreningslokal Klangen med administration av serviceplatserna.