Hoppa till innehåll

Civilordonnans – Civil Mc Resurs

MC-ORDONNANSER TILL CIVILFÖRSVARET

FMCK Stockholm har under 2020 genomfört ett pilotprojekt i samarbete med Länsstyrelsen, och FMCK Riks i syfte till att utvärdera vilka krav en MC-ordonnans inom civlförsvaret behöver uppfylla samt hur FMCK ska kunna tillhandahålla sagda funktion utifrån perspektiven; Utbildningskrav och Organisatoriska förutsättningar

Pilotprojektet är nu avslutat och vidare aktiviteter hanteras av FMCK Riks. Läs mer på:

https://fmck.myclub.se/menu/pages/25443

https://fmck.myclub.se/menu/pages/24818