Hoppa till innehåll

Miljöpolicy

Miljöpolicy FMCK Stockholm

FMCK Stockholm’s verksamhet skall bedrivas med beaktande av miljöeffekter både på lång och kort sikt samt efter sunda och ekonomiska principer.

Vår verksamhet är anpassad till samhällets krav, där myndigheters krav är lägsta nivå. 

Miljöbelastningen minskas genom förebyggande åtgärder och ständiga förbättringar.

Detta uppnås genom att:

 • Uppfylla den lagstiftning som berör vår verksamhet
 • Minska miljöbelastningen i samband med träning och tävlingsverksamhet.
 • Verka för minskad miljöpåverkan vid användning av material och energi
 • Verka för minskad miljöpåverkan från kommunikationer och transporter
 • Minska andelen ej sorterat avfall
 • Förebygga miljöolyckor
 • Tillhandahålla information och utbildning så att verksamheten kan utvecklas i enlighet med klubbens miljöpolicy. 

Praktiska råd till alla som kör på våra banor:

 • Miljömatta skall användas vid tankning och mekning. Minimum mått 80 x 160 cm
 • Töm oljor och bensin och andra miljöfarliga ämnen på avsedd plats. Bensin och oljor får ej tömmas direkt på marken. Om olyckan skulle vara framme får ni ta hand om den förorenade sanden/jorden.
 • Tvättning av MC får endast ske på avsedd spolplats.
 • Se till att området hålls snyggt och städat. Sopor lämnas på avsedd plats
 • Respektera våra träningstider med hänsyn till våra omkringboende
 • Tänk på skicket på din ljuddämpare så att du undviker onödigt buller.
 • Om möjligt, samåk till träning och tävling.
 • Upptäcker du något som skulle kunna utgöra en fara för miljö eller människor, om möjligt åtgärda direkt och delge styrelsen. Kan du inte åtgärda, delge styrelsen dina iakttagelser.

Till sist, ta hänsyn till omkringliggande natur, djur och människor.