Hoppa till innehåll

Kul att veta om FMCK

En MC-ordonnans i försvaret kan:

 • Köra sin motorcykel, oavsett väglag och terräng i ALLA väder.
 • Orientera efter karta i såväl ljus som mörker och oberoende av årstider.
 • Transportera material som t.ex läkemedel, blod, verktyg och vapen.
 • Förmedla meddelanden, såväl skriftligt som muntligt.
 • Skjutsa personal på väg eller i lätt terräng, t.ex sjukvårdspersonal på väg till en olycksplats.
 • Utföra enklare rekognoscering av t.ex framkomlighet och bärighet hos vägar och broar.
 • Delta i eftersök och skallgång genom att snabbt avpatrullera stigar samt transportera material och personal.
 • Mc-spår förstör inte möjligheten att efteråt söka med hundpatrull

Snabbfakta om FMCK

 • FMCK har ca 5100 medlemmar
 • Av dessa har ca 1300 tecknat avtal för tjänstgöring i totalförsvaret
 • FMCK är en av de 18 frivilliga försvarsorganisationerna, som regeringen har godkänt
 • FMCK är en fristående suverän organisation
 • FMCK är som organisation inte en del av försvaret
 • FMCK är en organisation, som har ett försvarsintresse och ett specialkunnande, vilket vi är villiga att ställa till totalförsvarets förfogande
 • FMCK får uppdrag att rekrytera och utbilda mc-ordonnanser för krigsplacering i förband/enheter inom totalförsvaret
 • FMCK skall också bedriva försvarsupplysning För att lösa dessa uppdrag får FMCK ersättning från försvarsmakten.
 • FMCK skall kunna ställa medlemmar till samhällets förfogande vid katastrofer
 • För att sysselsätta medlemmarna, mellan kurser och övningar, bedriver FMCK omfattande föreningsverksamhet, som t.ex träffar, touring mm
 • Vi får stöd av försvarsmakten även för föreningsverksamheten
 • FMCK bedriver också trafiksäkerhetsarbete
 • FMCK är medlemsorganisation i NTF
 • FMCK bedriver tävlingsverksamhet