Hoppa till innehåll

Motorcykelordonnans

Försvarsinformation – MC-Ordonnans & Trafiksoldat

FMCK:s uppgift som frivillig försvarsorganisation är att rekrytera och utbilda motorcykelordonnanser samt trafiksoldat-MC till både de civila och militära delarna av totalförsvaret. Våra ordonnanser ska kunna verka i såväl freds som krigstid och kunna ingå i flera olika typer av förband. Kraven på en mc-ordonnans är betydligt högre än vad en civil mc-utbildning leder till. Framförallt då det gäller förmågan att ta sig fram på såväl dåliga vägar och i terräng samt att kunna sköta sitt fordon.

En Motorcykelordonnans kan:

 • Orientera, oavsett väglag och terräng. i alla väder och årstider och tider på dygnet. 
 • Förmedlar meddelanden, såväl skriftliga som muntliga.  
 • Transportera material t ex läkemedel , blod, verktyg, vapen mm. 
 • Skjutsa personal på väg eller i lätt terräng , t ex till sjukvårdspersonal till olycksplats. 
 • Utföra rekognosering av t ex vägar och broars framkomlighet och bärighet. 
 • Delta i avpatrullering t ex bevakning av släckt skogsbrand med risk för återuppflammande. 
 • Delta i eftersök och skallgång genom att snabbt avpatrullera stigar samt transport av material och personal. MC-spår förstör inte möjligheten att efteråt söka med hundpatrull.

Trafiksoldat-MC kan förutom ovan:

 • Verka som trafikpost och leda och dirigera trafik (militär och civil) med polismans befogenhet
 • Märka väg för militära transporter
 • Genomföra militär vägtrafikkontroll

FMCK utbildar i samverkan med Försvarsmakten motorcykelförare för tjänstgöring inom Hemvärnet Nationella Skyddsstyrkorna.

Vill du bli ordonnans eller trafiksoldat-MC?

Om du är intresserad, kontakta rekryteringsansvarig (hemvarnet@fmckstockholm.se) för FMCK Stockholm. Där får du vägledning och råd hur du skall gå vidare.

Du ska också uppfylla följande krav:

 1. Ha fyllt 18 år och högst 58 år. 
 2. Ha körkort för A eller A2, (begränsad eller obegränsad effekt).
 3. Vara folkbokförd i Sverige och vara svensk medborgare.
 4. Ha en god fysik och MC-vana.
 5. Vara medlem i FMCK Stockholm.
 6. Vara medlem i Hemvärnet.
 7. Om du saknar svensk militär grundutbildning måste du genomgå minst Grundläggande soldatutbildning för frivilliga (GU-F) innan du kan gå ordonnansutbildning. Läs mer här.
 8. Därefter kan du genomföra Grundkurs MC (GKMC).
  Är du nyfiken på FMCK MC-utbildning så är dessa filmer kul att se:

Kontakt: hemvarnet@fmckstockholm.se