Hoppa till innehåll

FMCK Stockholms historik

Stig Hasselrot

På förslag av Stig Hasselrot bildades FMCK 1929. FMCK Stockholm räknar den 25 november 1949 som födelsedag, då beslut på ett årsmöte togs om att driva verksamhet på Nybohov.

Verksamheten på Nybohov var livlig och omfattande och samlade stora skaror av ”knuttar” på 50-talet. Den omtyckta anläggningen renoverades och byggdes ut 1956 med hjälp av pengar från Stockholms stad.

Nybohov
Kymlinge

Då Nybohovskullen exploateras 1958 flyttade FMCK Stockholm till Kymlinge på Järvafältet där I1,
Ing 1 och A1 hade övningsområde. På Järvafältet hade FMCK och nybildade tävlingsklubben Järva MK möjlighet att utbilda, träna och tävla vilket man redan gjort sedan 40-talet.

1960 flyttades en barack från Skarpnäck till en tomt vid smedjan på Silverdal och gjordes iordning till klubbhus. Efter några år flyttade verksamheten 100 m. till bottenvåningen i affärs- och boningshuset Silverdals gård där Hasselrot tidigare inrättat kontor. Efter ytterligare några år disponerade FMCK / Järva hela huset som från 1971 ägdes av Sollentuna kommun.

Silverdal

FMCK:s kursverksamhet bedrevs på Ing 1 vid Frösunda och I1 vid Sörentorp. Järvafältet användes som övnings- och tävlingsområde.

Silverdal, Hägerstalund och Säby var under 60-talet startplatser för flera SM tävlingar i Tillförlit. (enduro) Terrängen vid Silverdal, Rådan, crossbanan ”Komotan” vid Tegelhagen och Befästnings-kullen på Frösunda var också omtyckta terrängområden som tyvärr inte längre kan användas.

1970 arrangerar FMCK Stockholm/Järva MK med mig som tävlingsledare den sista endurotävlingen, ett SM på Järvafältet. Året efter kom verksamheten i gång på övnings- och skjutfältet i Kungsängen
med Tillfället som samlingsplats.

Några gånger i mitten av 60-talet arrangerade FMCK/Järva tillsammans med bla. Botkyrka, MS och SMK Stockholm bil, mc och crosstävlingar på nedlagda Ulriksdals galoppbana. Vid Hägerstalund provkördes våren 1959, på initiativ av Stig Hasselrot, den terräng som Ing 1 efter anvisningar av bla. Rolf Tibblin byggde till crossbana 1963.

Då militären flyttade till Kungsängen 1970 fick FMCK/Järva hyra husen och marken vid Hägerstlund av Stockholm stad och skapade Barkarby motorstadion. På Barkarbybanan arrangerades bla flera VM och SM tävlingar i cross. Mycket av klubbverksamheten flyttade från Silverdal till Barkarby.

Barkarby-Hägerstalund

FMCK garaget på Frösunda blev också en träffplats då verksamheten avtog på Silverdal. När Silverdal lämnades 1978 hade vi både Hägerstalund och Frösunda.

Fysträningen på måndagar som pågått i I1:s fyshall på Sörentorp sedan 1968 flyttar till Frösundas hall 1970 men upphör då hallen rivs 1992. Fysträningen fortsätter med jogging runt Brunnsviken och Hagaparken.

FMCK garaget på Frösunda blev alltså samlingsplats för FMCK:s onsdagsverksamhet medan förening- och tävlingsverksamheten höll till på Hägerstalund. På Frösunda får FMCK 1982 en barack som byggs om till klubbhus och döps till Klangen. På Frösunda finns allt för FMCK utbildning och enduro.

Klubbhus och garage men framför allt bra terräng endast 2 km från Norrtull. FMCK Stockholm och Järva Mk:s samarbete omorganiseras 1984 så klubbarna blir helt två helt självständiga föreningar. Medlemsantalet är drygt 1500 st. Samarbetet har fungerat dåligt och FMCK måste profilera sig. Järva övertar nu ansvaret för Hägerstalund/Barkarby och FMCK fortsätter på Frösunda. Klangenbaracken rivs 1987 och flytt sker till skolhusets bottenvåning på Frösunda.

Ytterligare ett omfattande renoverings arbete inleds i Klangen 2. 1992 upphör all militär verksamhet på Frösunda och området börjar exploateras. Den 3/12 1992 flyttar FMCK för nionde gången. Från Frösunda tillKlangen 3 på Barkarby där FMCK av Järfälla kommun får hyra del i källarplanet i en av flygets gamla kaserner.

Mycket möda och pengar satsas på renovering och inredning. 1997 får FMCK hyra hela källarplanet på 500 m2. 1999 är renoveringen färdig. FMCK Stockholm har i sitt nionde klubbhus Klangen skapat en stabil, varm och välanpassad klubblokal med högt ställda krav på trivsel, funktion och säkerhet.

Det gamla övnings och tävlingsområdet Järvafältet intill Klangen blev 1971 fordonsfritt Naturreservat och bara tillgängligt för fötter och cykel vilka mycket väl lämpar sig för den terräng och de vägar som användes då FMCK Stockholm började sin verksamhet 1949. Cirkeln är sluten.

Klangen 2 Frösunda
Klangen

Samanställt av Thomas Seaton