Hoppa till innehåll

FMCK Stockholm regler för Enduro-träning

Uppdaterat 2023-08-02

SVEMO Enduroregler
Ni hittar hela regelverket här : https://regler.svemo.se/regelbocker/enduro

Ett par tänkvärda punkter nedan,

1.1.1
Endurosportens ändamål är, att fostra skickliga och omdömesgilla mc-förare, skapa möjlighet till fritidssysselsättning och rekreation samt att testa uthålligheten hos föraren och tillförlitligheten hos motorcykeln under varierande omständigheter.

5.5.3 Omkörning
Tävlande, som upphinns av annan tävlande och av denne genom signal eller på annat sätt anmodas att hålla åt sidan, är skyldig att göra detta så snabbt som möjligt. Brott häremot kan medföra uteslutning. Signal för omkörning ska om möjligt besvaras med handtecken eller signal.
Med detta sagt : Några av oss kör för motionens skull medan andra tävlar aktivt. Således,
– Upphinnande förare visar hänsyn och gör omkörningar på ett säkert sätt – Den man kör om kan ha mindre erfarenhet och det är inte helt lätt att väja snabbt om man är nybörjare.
– Den som kör i lugnare tempo eller är nybörjare håller koll bakåt och väjer för den som vill köra om
så snart som det är möjligt/lämpligt.

VERKSAMHETEN PÅ VÅRA BANOR

Enduro-träning : Tider och Organisering,
Träning på helger (lördag, söndag eller annan helgdag) : Normalt har vi tillgång till fältet mellan 10:00 och 16:00, körning till mellan 14 och 15.
Träning på vardagskvällar : Normalt har vi tillgång till fältet mellan 17:00 och 21:00, körning till ca 20.
Anmälan och inskrivning hos övningsledaren, i depån : Senast 12:00 på helger och senast 18:00 på vardagskvällar. Om man kommer senare är det upp till övningsledaren att godta anmälan (eller inte). Om sen anmälan godtas bestämmer övningsledaren hur länge man får köra.
Körning får starta tidigast 10:00, respektive 17:00, och först efter att övningsledaren har anmält till vakten på Livgardet att körning påbörjas.
Förarna måste invänta klartecken från övningsledaren innan körning påbörjas : Eventuellt hålls ett förarmöte med genomgång av regler för dagen.
VIKTIGT om KÖRTID – Övningsledaren bestämmer hur länge vi får köra : Här gäller dock att körning normalt avslutas senast mellan 14 och 15 på helger och ca 20 på vardagskvällar.
Övningsledaren har ansvaret att fälla skyltar och öppna/stänga bommar före och efter träning och det tar sin tid (jobbet pågår alltså en stund både före och efter körningen).