Hoppa till innehåll

Generella regler för Enduro-träning

Träning på helger (lördag, söndag eller annan helgdag) : Normalt har vi tillgång till fältet mellan 10:00 och 16:00, körning fram till mellan 14 och 15.
Träning på vardagskvällar : Normalt har vi tillgång till fältet mellan 17:00 och 21:00, körning fram till ca 20.
Anmälan och inskrivning hos övningsledaren, i depån : Senast 12:00 på helger och senast 18:00 på vardagskvällar. Om man kommer senare är det upp till övningsledaren att godta anmälan (eller inte). Om sen anmälan godtas bestämmer övningsledaren hur länge man får köra.
Körning får starta tidigast 10:00, alternativt 17:00, och först efter att övningsledaren har anmält till vakten på Livgardet att körning påbörjas.
Förarna måste invänta klartecken från övningsledaren innan körning påbörjas : Eventuellt hålls ett förarmöte med genomgång av regler för dagen.
VIKTIGT om KÖRTID – Övningsledaren bestämmer hur länge vi får köra : Här gäller dock att körning normalt avslutas senast mellan 14 och 15 på helger och ca 20 på vardagskvällar.
Övningsledaren har ansvaret att fälla skyltar och öppna/stänga bommar före och efter träning och det tar sin tid (jobbet pågår alltså en stund både före och efter körningen).