Hoppa till innehåll

Enduroträning & KM första halvan 2024 nu i kalendern

Nu är kalendern uppdaterad med tider för enduroträning och klubbmästerskap (KM) under första halvan av 2024.
Övningsledarschemat håller på att läggas och kalendern kommer att kompletteras så snart som möjligt.

Som bekant kan det ske förändringar med kort varsel om miliären behöver planera om sin verksamhet. Förändringar läggs in i kalendern när de blir kända och även meddelandesidan används för att informera – Så håll koll på båda ställena.

För KM gäller att vi kommer att köra nästan alla tävlingar UTAN Transponder för att så många som möjligt ska ha möjlighet att vara med.
I skrivande stund är enda deltävlingen med transponder den som vi kör tillsammans med FME, Armémästerskapen.
Vi har ambitionen att köra fler deltävlingar än under 2023 och i resultatet för 2024 kommer vi att räkna bort åtminstone en deltävling från totalen. Således har man råd att missa åtminstone en deltävling (t.ex den med transpondertidtagning..;+).